Uurtarief

In beginsel wordt met u een uurtarief afgesproken. Bij het vaststellen van het tarief proberen wij een optimale prijs-kwaliteitverhouding te garanderen. Het tarief is afhankelijk van het belang van de zaak, de complexiteit, de spoedeisendheid en uw draagkracht.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u vaak onder bepaalde voorwaarden uw eigen advocaat kiezen, waarvan de kosten door de verzekeraar worden vergoed. Ook is het mogelijk dat de kosten van de mediation (deels) door uw verzekeraar worden vergoed.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Bij particulieren wordt aan het begin van elke zaak beoordeeld of zij in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zgn. toevoeging). Indien wij de zaak op basis van gefinancierde bijstand in behandeling nemen, wordt er een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand door ons ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, wordt door hen een eenmalige eigen bijdrage vastgesteld die afhankelijk is van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Indien u bij het juridisch loket een verwijzing naar een bij ons kantoor werkzame advocaat verzoekt, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de eigen bijdrage. Voor verdere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen of de website www.rechtsbijstand.nl raadplegen.

Verschotten

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de advocaat, dient u met name in het geval van procedures rekening te houden met verschotten. Verschotten zijn alle kosten die niet verwerkt zijn in ons uurtarief of die niet worden gedekt door de gefinancierde rechtsbijstand, zoals onder andere griffierecht, legeskosten, deurwaarderskosten of kosten van een deskundige.

Kosteloos advies

In een gratis oriënterend gesprek van maximaal 20 minuten adviseren wij u over uw kansen, mogelijkheden en wat wij voor u zouden kunnen betekenen. U kunt over deze mogelijkheid contact opnemen met het secretariaat.

Openingstijden

Iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Stuur een bericht