Ook als het aankomt op goederenrecht staan de advocaten van Dinkel advocatuur voor u klaar. Het goederenrecht behoort tot een van onze specialisaties, waardoor u er zeker van kunt zijn dat u bij ons goed zit en wij u krachtig en professioneel kunnen bijstaan. Schuldeisers lopen regelmatig tegen zaken of problemen in het goederenrecht aan. Vandaar dat ook wij van Dinkel advocaten regelmatig met dit recht in aanraking komen. Door deze ervaring zijn wij het uitgelezen kantoor om u van juridische ondersteuning te voorzien. Het goederenrecht is in nog grotere mate tot andere rechtsgebieden behoorlijk omvangrijk. Het wordt dan ook wel gezien als een van de lastigste disciplines binnen het Nederlandse recht. Daardoor is het handig om goed op te hoogte te zijn en onze hulp in te schakelen.
Het goederenrecht valt net als veel andere rechten onder het vermogensrecht. Het regelt het eigendom en het zeggenschap over goederen en zaken.

Onderverdeling van het goederenrecht

Het goederenrecht is ook weer onderverdeeld in twee takken. Zo kennen wij zakelijke rechten en absolute/relatieve rechten.
Doorgaans wint een schuldeiser zelf gewoon een vordering op een schuldenaar. Door tal van redenen kan het echter zijn dat het meer voor de hand liggend is om deze vordering over te dragen aan een ander, die niet bij het sluiten van de vordering aanwezig was. Dit wordt een cessie genoemd. Het fenomeen ‘factoring’ is hier een goed voorbeeld van. In cessies zijn er ook weer verschillende soorten. Zo bestaan er openbare cessies, maar ook stille cessies.
Omdat het goederenrecht zo ingewikkeld kan zijn, staan wij van Dinkel advocaten graag aan uw zijde. Wij helpen u graag met juridische ondersteuning op dit gebied. De gevolgen binnen zaken of conflicten binnen het goederenrecht kunnen groot zijn, dus kan de juiste ondersteuning cruciaal zijn. Bij Dinkel advocaten krijgt u die juiste ondersteuning.