Mr. M. van Leussen heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht Cum Laude afgerond. Bij hem kunt u derhalve terecht met vragen over:

bullet  ontslagrecht
bullet  ambtenarenrecht
bullet  Internationaal en Europees arbeidsrecht
bullet  medezeggenschapsrecht
bullet  CAO-recht
bullet  arbeidsongeschiktheid
bullet  arbeidsprocesrecht

Waar helpt onze arbeidsrecht advocaat u mee

Dinkel Advocaten treedt op voor bedrijven, gemeenten en particulieren. Wij adviseren onder andere bij het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten, het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten, ziekte en re-integratie, ontslag, geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen en aansprakelijkheid van werkgevers.

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen nemen in vrijwel ieder leven op enige moment een vooraanstaande plek in. Daarbij spelen veel facetten een rol, waaronder de afspraken tussen werkgever en werknemer, private en publieke wetgeving, vaak cao-regelingen, maar ook de bedrijfscultuur en de verhouding tussen mensen.

Een goede arbeidsrecht advocaat denkt in een vroeg stadium mee.

Onze voorkeur gaat ernaar uit om in een vroeg stadium mee te denken om conflicten te voorkomen. Iemands werk bepaalt namelijk niet alleen iemands inkomen, maar ook in belangrijke mate diens geluk.